Firmy, instytucje i gospodarstwa rolne

Niezależność energetyczna

Inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną to kwestia niezależności przedsiębiorstwa. Dzięki fotowoltaice ograniczysz straty energetyczne na przesyle i nie dotkną cię ograniczenia dostaw energii w okresach przeciążeń sieci lub obniżenia jakości przesyłu. Oprócz powstrzymania ewentualnych strat spowodowanych niedoborem prądu, przedsiębiorca może sprzedawać wyprodukowaną energię. Dzięki zmianom w tzw. ustawie OZE pakietem prosumenckim zostali objęci przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Mogą one korzystać z systemu profitów do tej pory dostępnego dla gospodarstw domowych oraz bilansowania, co daje przedsiębiorcom możliwość “magazynowania” nadwyżek wyprodukowanej energii w sieci, a następnie jej odbioru w okresach niższej produkcji. Wytwarzanie energii na własne potrzeby, to mniejsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jeszcze szybszy zwrot inwestycji. System benefitów to dla firm także proste zasady rozliczenia, bez dodatkowych faktur czy rachunków. W okresie szybkiej zmiany cen energii kwestia ekonomiczna jest dla firm niebagatelna. Poziom oszczędności to nawet 60% obecnie ponoszonych kosztów lub więcej przy dalszych podwyżkach cen energii elektrycznej. Jeśli chcesz produkować i sprzedawać energię – Ewelmar to najlepszy wybór!

W przypadku gospodarstw rolnych oszczędności mogą sięgnąć 90% a dzięki inwestycji w fotowoltaikę nawet przez 15 lat można korzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Koszt amortyzacji paneli obniża podatek dochodowy a do wniosków dotacyjnych PROW dostajesz 5 dodatkowych punktów. Nie bez znaczenia jest również wykorzystanie powierzchni nieużywanych dachów oraz prestiż nowoczesnej technologii.

Realizujemy nietypowe przedsięwzięcia – fotowoltaiczne wiaty parkingowe, oświetlenie terenu czy zasilanie urządzeń bez dostępu do sieci energetycznej. Na pewno znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Nie bój się formalności – przygotujemy dokumenty i przeprowadzimy twoje przedsiębiorstwo przez procedury.
Ewelmar – Twoja idea, nasza energia, wspólny sukces!